کاهش پینگ

GameAssist Servers Status

کاربرای گرامی میتوانید کیفیت، پهنای باند و وضعیت سرور های GameAssist را مشاهده کنید

سرور HERO

سروریس گیمینگ هوشمند جدید
سرور داخلی و خارجی به صورت همزمان
فعال

HERO01.gameassist.net

HERO02.gameassist.net

وضعیت

آدرس

VIP GameAssist

سرور گیمینگ VIP
اختصاصی کاربران VIP
فعال

VIP01.gameassist.net

VIP02.gameassist.net

وضعیت

آدرس

WZ GameAssist

سرور گیمینگ Warzone
اختصاصی کاربران Call Of Duty
فعال

WZ.gameassist.net

وضعیت

آدرس

سرور داخلی – ایران

سرور گیمینگ داخلی
به عنوان کاهش پینگ
فعال

SRV01.gameassist.net

وضعیت

آدرس

سرور آلمان GOLD

سرور گیمینگ شرق اروپا
با پینگ‌تایم پایین
فعال

TOR.gameassist.net

وضعیت

آدرس

سرور آلمان PLUS

سرور گیمینگ شرق اروپا
با پینگ‌تایم پایین
فعال

PRO.gameassist.net

وضعیت

آدرس

سرور خارجی – فرانسه

سرور گیمینگ غرب اروپا
با پینگ‌تایم پایین
فعال

SRV03.gameassist.net

وضعیت

آدرس

سرور خارجی – آمریکا

سرور گیمینگ آمریکا
با پینگ‌تایم مطلوب
درحال بروزرسانی

SRV04.gameassist.net

وضعیت

آدرس

سرور آلمان GOLD

سرور گیمینگ شرق اروپا
با پینگ‌تایم پایین
فعال

GE.gameassist.net

وضعیت

آدرس

سرور امارات

سرور گیمینگ امارات متحده
مخصوص بازی های خاص
غیرفعال

.gameassist.net**

وضعیت

آدرس

سرور خارجی – فرانسه

سرور گیمینگ غرب اروپا
با پینگ‌تایم پایین
فعال

SRV05.gameassist.net

وضعیت

آدرس

سرور آلمان TURBO

سرور گیمینگ شرق اروپا – آلمان
با پینگ‌تایم پایین
فعال

SRV02.gameassist.net

وضعیت

آدرس