منوی دسته بندی

آدرس سرورها

لیست آدرس سرورهای سرویس کاهش پینگ و رفع تحریم گیم اسیست

سرویس گیم اسیست از شش (۶) نوع کانکشن برخوردار است

( در بعضی موارد آدرس سرورها برای هر کانکشن متفاوت است )

کاهش پینگ

جهت دانلود و آموزش نصب کانکشن ویندوز کلیک کنید🔗

شما جهت استفاده در اپ ویندوز نیاز به آدرس سرورها ندارید

کاهش پینگ

جهت دانلود و آموزش نصب کانکشن اندروید کلیک کنید🔗

شما جهت استفاده در اپ اندروید نیاز به آدرس سرورها ندارید

کاهش پینگ

دقت کنید دقیقا طبق لیست وارد کنید، ابتدا یا انتها(Space) فاصله نزارید

کاهش پینگ
کاهش پینگ
کاهش پینگ