GameAssist

Gamer Private network

کاهش پینگ

لیست تعرفه‌ها

تعرفه خرید اشتراک

تعرفه تمدید اشتراک برای کاربران با ۱۰ درصد تخفیف می‌باشد.

تک کاربره

۱ ماهه

۱۲ هزار تومان

/ماهیانه

بدون محدودیت حجمی

رفع تحریم‌های اینترنتی

قابل‌استفاده روی تمامی دستگاه‌ها

PC – Console – Mobile – Modem

تک کاربره

۳ ماهه

۱۱ هزار تومان

/ماهیانه

بدون محدودیت حجمی

رفع تحریم‌های اینترنتی

قابل‌استفاده روی تمامی دستگاه‌ها

PC – Console – Mobile – Modem

تک کاربره

۶ ماهه

۱۰ هزار تومان

/ماهیانه

بدون محدودیت حجمی

رفع تحریم‌های اینترنتی

قابل‌استفاده روی تمامی دستگاه‌ها

PC – Console – Mobile – Modem

تک کاربره

۹ ماهه

۹ هزار تومان

/ماهیانه

بدون محدودیت حجمی

رفع تحریم‌های اینترنتی

قابل‌استفاده روی تمامی دستگاه‌ها

PC – Console – Mobile – Modem

تک کاربره

1 ساله

۸ هزار تومان

/ماهیانه

بدون محدودیت حجمی

رفع تحریم‌های اینترنتی

قابل‌استفاده روی تمامی دستگاه‌ها

PC – Console – Mobile – Modem

تک کاربره

چند کاربره (مخصوص گیم‌نت)

۳۰ روزه


۴۵ هزار تومان

10 کاربره (مخصوص گیم‌نت)
شروع اعتبار بعد از اولین اتصال
فعال در PC و کنسول های
PS | XBOX
بدون محدودیت حجمی
(نامحدود)

۶۰ روزه


۸۰ هزار تومان

10 کاربره (مخصوص گیم‌نت)
شروع اعتبار بعد از اولین اتصال
فعال در PC و کنسول های
PS | XBOX
بدون محدودیت حجمی
(نامحدود)

۹۰ روزه


۱۰۰ هزار تومان

10 کاربره (مخصوص گیم‌نت)
شروع اعتبار بعد از اولین اتصال
فعال در PC و کنسول های
PS | XBOX
بدون محدودیت حجمی
(نامحدود)

پشتیبانی گسترده بازی‌ها

تحریم برای یک گیمر بی معنیست!
کاهش پینگ
کاهش پینگ
کاهش پینگ
کاهش پینگ
کاهش پینگ
کاهش پینگ
کاهش پینگ
کاهش پینگ
کاهش پینگ
کاهش پینگ
کاهش پینگ
کاهش پینگ
کاهش پینگ
کاهش پینگ
کاهش پینگ
کاهش پینگ